Menu

THÁNH VỊNH 44 (15.8) – Thái Nguyên

1. Tôn Nương hỡi xem đi và lắng tai nào. Hãy quên dân tộc, hãy quên nhà phụ thân.
ĐK: Hoàng hậu đứng bên hữu Đức Vua. Mặc đồ trang điểm vàng ròng.
2. Bao hương sắc Quân Vương Ngài rất yêu vì. Chính Vua là Chúa nàng, đến bên phục vụ Ngài.
3. Bao vui sướng hoan ca điệu hát cung đàn. Biết bao người tiến vào đến trong tận hoàng cung.
4. Đây công chúa xiêm y dệt gấm thêu vàng, với trang phục huy hoàng, diễm lệ thật đẹp xinh.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Phúc cho những ai vâng nghe Lời Thiên Chúa và tuân giữ Lời Ngài. Alleluia, Alleluia.
***** Thánh Vịnh 44 (Đức Mẹ hồn xác lên trời, 15.8)