MenuTHÁNH VỊNH 97 (CN28TNC) – Thái Nguyên

1. Hát lên mừng Chúa một bài ca, một bài ca mới hỡi người ơi. 
Vì Chúa làm nên bao kỳ công, tay Ngài chí thánh chiến thắng trong uy hùng. 
ĐK: Chúa đã biểu dương ơn cứu độ Ngài trước mặt chư dân. 
Lòng thương xót Chúa thật lớn lao ôi cao vời biết bao. 
2. Chúa cứu độ ta đã biểu dương, biểu dương quyền năng trước ngàn dân. 
Đây đức công chính Chúa tỏ ra với lòng nhân ái và tín trung của Ngài. 
3. Khắp trên trần thế đã nhìn thấy này ơn cứu thoát của Thiên Chúa. 
Toàn thể địa cầu hãy mừng vui, reo hò đàn hát để chúc vinh danh Ngài. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến, 
bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. Alleluia, Alleluia.