Menu


THÁNH VỊNH 137 (CN17TNC) – Thái Nguyên

1. Con xin hết lòng cảm tạ Chúa, vì Ngài đã nghe tiếng con kêu. 
Đàn ca kính Chúa giữa chư vị Thiên Thần, hướng về đền thánh con phủ phục kính thờ. 
ĐK: Lạy Chúa khi con kêu cầu Chúa thương nhậm lời, 
Ngài ban cho tâm hồn kiên vững cho con được mạnh sức. 
2. Con sẽ ca tụng hiển danh Chúa, một lòng thành tín mãi yêu thương. 
Ngày con kêu khấn Chúa thương tình đáp lời, hỗ trợ hồn con Chúa tăng cường sức mạnh. 
3. Cao quang Chúa nhìn kẻ hèn yếu, còn bọn tự kiêu Chúa coi khinh. 
Tình thương của Chúa đến muôn đời vững bền, xin đừng bỏ rơi những công cuộc Chúa làm. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaChúc tụng Đức Vua, Đấng nhân danh Chúa mà đến. 
Bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. Alleluia, Alleluia.
***** Thánh Vịnh 137 (Chúa Nhật 17 Thường Niên C)