Menu

THÁNH VỊNH 91 (CN8TNC) – Thái Nguyên

1. Thật là phúc cho công việc làm ngợi ca danh Chúa, Đấng toàn năng, Đấng toàn năng bao la cao cả rất uy linh, để được ngày đêm mừng kính, trong tình thương Chúa tràn đầy và lòng người luôn sướng vui. 
ĐK: Lạy Chúa, thiện hảo thay muôn lời ngợi khen Chúa, đẹp đẽ thay công việc ngợi khen Ngài. 
2. Người hiền đức như cây chà là nở hoa tươi tốt, vươn mình lên, vươn mình lên như cây hương bá đất Li-băng. Họ được trồng nơi nhà Chúa trong hành lang của nhà Ngài, đời họ nở hoa thắm tươi. 
3. Đầy nhựa sống nên trong tuổi già còn luôn sinh trái, luôn nở hoa, luôn nở hoa xanh tươi trong Chúa Đấng yêu thương, để ngày ngày loan truyền Chúa, Đấng hằng công mình vẹn toàn, Ngài thật là Thiên Chúa tôi. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Chúc tụng Đức Vua, Đấng nhân danh Chúa mà đến. Bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. Alleluia, Alleluia.