Latest in Tech

THÁNH VỊNH 29 (CN3PSC) – Thái Nguyên

1. Con ca tụng Chúa lạy Chúa vì Ngài đã giải thoát con không để quân thù hoan hỉ về con. Từ ngục âm ty lạy Chúa Ngài thương cứu con ra khỏi số phận những người đang bước xuống mộ sâu. 
ĐK: Con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con Chúa đã giải thoát con cho khỏi tay kẻ thù. 
2. Những tín đồ Chúa đàn hát hoan ca cảm tạ Chúa đi vì Chúa nhân hậu không thể giận lâu. Chiều hôm dù có gặp cảnh lệ rơi sáng mai vui mừng tưng bừng vì lòng nhân Chúa vẫn ngàn đời. 
3. Tiếng con cầu khẩn lạy Chúa thương nghe đáp lại Chúa ơi! Xin cứu giúp con qua cảnh lầm than. Ngài ơi đổi thay những tiếng than khóc trở nên khúc nhạc hoan lạc để đời con mãi chúc tụng Ngài. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaChúa phán: "Con chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo bước của Ta". Alleluia, Alleluia.
***** Thánh Vịnh 29 (Chúa Nhật 3 Phục Sinh C)