Menu


THÁNH VỊNH 8 (M1T) – Thái Nguyên

1. Khi tôi ngắm cõi trời xanh công cuộc mà Chúa tôi gầy dựng, vầng trăng và muôn loài tinh tú. Thì con người là chi đâu, mà Chúa tôi đã phải nhớ tới. Thì con người là chi đâu, mà Chúa tôi để ý chăm nom. 
ĐK: Lạy Chúa, lạy Chúa chúng tôi, lạ lùng thay, ôi lạ lùng thay danh Ngài toàn cõi đất! Lạ lùng thay danh Chúa khắp nơi hoàn cầu. 
2. Yêu thương Chúa đã dựng nên con người chỉ kém hơn Thiên Thần, vượt trên cả muôn loài dưới thế. Ngài trang hoàng đầy vinh quang, đẹp biết bao kỳ công của Chúa. Ngài ban quyền đầy cao sang, thật chứa chan cuộc sống con người.
3. Chim muông với thú đồng hoang, chiên bò và cá nơi đại dương, đẹp thay là công trình của Chúa. Nào dâng lời ngợi ca khen, vì Chúa thương tạo dựng cho ta. Nào dâng lời ca tri ân, lòng xót thương của Chúa vô ngần. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaNgày lại ngày chúng con ngợi ca Chúa, mãi ngàn năm xin chúc tụng Danh Ngài. Alleluia, Alleluia.