Menu


THÁNH VỊNH 144 (CN5PSC) – Thái Nguyên

1. Chúa nhân ái và từ bi, chậm bất bình và giàu ơn phúc. 
Chúa từ tâm với hết mọi loài và từ ái với mọi sinh linh. 
ĐK: Lạy Chúa, con xin chúc tụng Danh Chúa từ bây giờ cho đến mãi muôn đời. 
2. Hát câu chúc tụng tôn vinh mọi công trình từ bàn tay Chúa. 
Hết mọi dân hãy chúc tụng Người và nhận biết Nước Người vinh quang. 
3. Chúa luôn thánh thiện công minh trong hết mọi đường nẻo của Chúa. 
Chúa gần ai khấn bái Danh Người và thành tín chẳng hề phôi phai. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaChúa phán rằng: "Thầy ban cho các con một điều răn mới: 
Là hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương các con". Alleluia, Alleluia.
***** Thánh Vịnh 144 (Chúa Nhật 5 Phục Sinh C)