Menu

THÁNH VỊNH 18 (CN3TNC) – Thái Nguyên

1. Luật pháp của Chúa thiện hảo thay! Bổi bổ tâm linh nguồn sức thiêng. 
Giáo huấn của Ngài là cố định, cho người khôn ngoan. 
ĐK: Lạy Chúa tuyệt vời thay Lời Chúa là Thần Trí và là Sự Sống (i) muôn đời. 
2. Lòng tôn sợ Chúa thuần khiết thay! Còn hoài muôn năm sẽ chẳng phai. 
Phán quyết của Ngài là chân thật, rất mực công minh. 
3. Dù tôi tớ Chúa đã để tâm, luật điều chuyên chăm từng tháng năm, 
nhưng bao lỗi lầm nào tránh được, xin Ngài thương tha.  
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Chúa đã sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, 
loan truyền hồng ân cứu thoát cho những ai bị giam cầm. Alleluia, Alleluia.