Latest in Tech

THÁNH VỊNH 31 (CN6TNB) – Thái Nguyên

ĐK: Chúa là sự sống Thần Linh. Chúa là chỗ con nương mình, giữ gìn che chở đời con. Trong Ngài con còn sợ chi. 
1. Phúc thay người được tha thứ lỗi lầm, những tội đời được Chúa rộng tha. Phúc thay người mà Chúa không trách cứ, trong lòng người chẳng có tà gian. 
2. Chúa nhân từ hằng tha thứ tội tình, hãy thật lòng xưng thú tội nhơ. Biết tội mình làm đã không che giấu, Chúa rộng lòng Ngài thấu tình ta. 
3. Các chư vị hiền nhân hãy vui mừng, cất lời ngợi mừng Chúa từ nhân. Hỡi ai người lành hãy vui trong Chúa, trong tình Ngài chẳng có gì hơn. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia! AlleluiaChúa phán: "Thầy là đường là sự thật và là sự sống, không ai đến được với Cha mà lại không qua Thầy". Alleluia! Alleluia!
***** Thánh Vịnh 31 (Chúa Nhật 6 Thường Niên B)