Latest in Tech

THÁNH VỊNH 40 – (CN7TNB) – Thái Nguyên

ĐK: Xin xót thương đời con đây, qua đắng cay khổ đau này. Xin thứ tha hồn con nay đã lỗi phạm đến Ngài, Ngài ơi!
1. Phúc đức cho ai quan tâm đến kẻ cơ bần, ngày tai họa Chúa giải thoát cho. Chúa sẽ giữ gìn cho người được sống, cho người được luôn hạnh phúc trên đời, không trao nộp người vào tay quân thù. 
2. Chúa đỡ nâng ai đau thương khốn khổ trên đường, và chữa lành hết mọi ốm đau. Chúa vốn rất giàu tấm lòng tha thứ, xin Ngài dủ thương và chữa con lành, bởi con lỗi phạm cùng Chúa chí từ. 
3. Chúa Đấng yêu thương con ca hát mãi không ngừng, từ thuở này đến ngàn thuở sau. Khi con được lành xin Ngài che chở, để trọn đời con ở trước Nhan Ngài, đến mãi muôn đời ngợi ca Chúa hoài.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia! AlleluiaChúa phán: "Ta là sự sáng thế gian, ai theo Ta sẽ được ánh sáng ban sự sống". Alleluia! Alleluia!
***** Thánh Vịnh 40 (Chúa Nhật 7 Thường Niên B)