Menu

THÁNH VỊNH 88 (25.4) – Thái Nguyên

1. Tình thương Chúa Trời, ngàn đời con sẽ hát ca. Qua muôn thế hệ, miệng con loan truyền đức trung tín Ngài. Vì Ngài đã phán: Tình thương Ta vững bền muôn đời. Trên cõi mây trời, Ta thiết lập lòng trung tín. 
ĐK: Lạy Chúa con sẽ ca ngợi, con sẽ ca ngợi tình thương Chúa tới muôn đời. 
2. Vinh phúc dân tộc mà được hân hoan bước đi. Đi trong ánh quang ngời sáng huy hoàng trước tôn nhan Ngài. Họ luôn vui sướng, lòng hoan ca chính vì Danh Ngài, luôn những tự hào vì Chúa thật là công minh. 
3. Vì Chúa chính là quyền năng vinh quang của con. Qua ân phúc Ngài, quyền uy con được khắp nơi suy phục. Bởi vì chính Chúa chở che con, con còn lo gì. Vua chúng con đây được giữ gìn thuộc về Chúa. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-le-ia. Chúng tôi rao giảng một Đức Ki-tô chịu đóng đinh. 
Ngài là quyền năng và khôn ngoan í của Thiên Chúa. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.