Menu

THÁNH VỊNH 16 (CN32TNC) – Thái Nguyên

1. Chúa ơi xin thương nghe điều chính trực. Hãy lắng nghe lời con cái nài van. 
Lạy Chúa, đây tiếng con hằng tha thiết với tấm chân tình nguyện xin. 
ĐK: Lạy Chúa, khi thức giấc tâm con thoả thuê nhìn chân dung Chúa bao uy hùng, 
Ngài từ nhân xót thương con cùng. 
2. Bước con đi luôn theo đường lối Ngài. Con van nài vì Chúa rất từ tâm. 
Lạy Chúa, xin lắng tai về bên con, xin đoái thương nhậm lời con. 
3. Chở che con luôn trong vòng tay Ngài, chẳng u hoài lòng mong thấy Thần Nhan. 
Lạy Chúa, khi thức con nhìn lên Chúa, no thoả trong tình Ngài thương. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, 
hầu đứng vững trước mặt Con Người. Alleluia, Alleluia.