Latest in Tech

THÁNH VỊNH 17 (CN30TNA) – Thái Nguyên

1. Lạy Chúa là sức mạnh đời con, lòng con yêu mến Ngài. 
Thân lạy Chúa là núi đá chở che, là chiến lũy đời con. 
ĐK: Lạy Chúa là sức mạnh đời con, này lòng con hằng luôn yêu mến Ngài. 
2. Lạy Chúa là sức hộ phù con, là nơi con nương mình. 
Con nguyện sẽ ngợi khen Chúa quyền linh, Ngài cứu thoát đời con. 
3. Vì Chúa hằng tỏ lòng từ bi, Ngài ban ơn cứu độ. 
Chúa hằng sống là núi đá đời con, hồn con chúc tụng Ngài.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaChúa phán: "Nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy luôn, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy và Chúng Ta đến ở trong người ấy". Alleluia, Alleluia.
***** Thánh Vịnh 17 (CN30TNA)