Latest in Tech

THÁNH VỊNH 144 (24.8) – Thái Nguyên

1. Mọi công cuộc của Chúa hãy ngợi khen Ngài. Các thánh nhân hãy chúc tụng Ngài. Thiên hạ hãy nói lên vinh quang nước Ngài và hãy đề cao quyền năng Ngài. 
ĐK: Lạy Chúa, các bạn hữu Chúa nhận biết vinh quang nước Ngài, nhận biết quyền năng Ngài tác tạo. 
2. Con cái loài người hãy biết quyền năng Ngài, vinh quang Ngài cao cả rạng ngời. Nước Ngài bền vững luôn qua muôn thế hệ, Ngài thống trị đến muôn muôn đời. 
3. Ngài yêu mọi kỳ công đã được tác thành, công minh là đường lối của Ngài. Chúa gẫn gũi những ai luôn kêu khấn Ngài, người biết thành tâm cầu khấn Ngài.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Lạy Thầy, Thầy là Con Thiên Chúa là Vua Is-ra-el. Alleluia, Alleluia.
***** Thánh Vịnh 144 (Lễ Thánh Bartôlômêô Tông đồ; Ngày 24.8)