Menu

THÁNH VỊNH 18 (30.11) – Thái Nguyên

1. Trời xanh tường thuật vinh quang của Chúa, thanh không kể ra sự nghiệp của Ngài. 
Ngày này nhắc nhở cho ngày khác, đêm này truyền tụng cho đêm kia. 
ĐK: Tiếng chúng đã vang cùng trái đất, lời chúng đã vang vọng địa cầu. 
2. Này đây không là lời cũng không phải tiếng, âm thanh cũng không thể nào nghe được. 
Nhưng đây chúng đã vang cùng trái đất, đã loan truyền cùng tận trong muôn nơi. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Các ngươi hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành 
những ngư phủ lưới người ta. Alleluia, Alleluia.