Latest in Tech

THÁNH VỊNH 24 (CN26TNA) – Thái Nguyên

ĐK: Lạy Chúa! Xin nhớ lại, nhớ lại lòng từ bi Chúa.
1. Xin chỉ dạy con biết đường lối Chúa, và dẫn con theo chân lý của Ngài. 
Vì Ngài là Thần Linh tế độ cho con. Ngày đêm con vững tin lòng thương xót Ngài.
2. Xin dủ lòng thương nhớ tình nghĩa cũ Ngài đã ban qua muôn thuở muôn đời. 
Tội tình của tuổi thơ Chúa đừng ghi tâm. Ngài ơi! Xin nhớ con vì ân nghĩa Ngài.
3. Xin chỉ đường cho những kẻ lỡ bước, vì Chúa đây luôn nhân ái chính trực. 
Dìu người lòng khiêm cung lối đường công minh. Dạy con luôn vững tâm tìm theo lối Ngài.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia! AlleluiaChúa phán: "Nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy luôn, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy và Chúng Ta đến ở trong người ấy". Alleluia! Alleluia!
***** Thánh Vịnh 24 (CN26TNA)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét