Menu


THÁNH VỊNH 115 (CN2MCB) – Thái Nguyên

ĐK: Tôi sẽ bước đi trước thiên nhan Chúa Trời trong miền đất đã dành cho kẻ sống. 
1. Tôi tin cậy ngay cả khi tôi nói: Đây tấm thân tôi này ôi trăm phần khổ đau. 
Trước Thiên Nhan ôi thật là cao trọng, cái chết của những bậc hiền nhân của Ngài. 
2. Ôi Chúa Trời tôi là tôi tớ Chúa, con của nữ tỳ Ngài, Ngài đã bẻ xiềng xích. 
Trước Thiên Nhan con dâng lời cảm tạ, con sẽ dâng lên lời ngợi ca suốt đời. 
3. Con giữ trọn lời thề nguyền với Chúa ở giữa muôn muôn người đang thuộc đoàn dân Chúa. 
Trước khuôn viên đây là đền thánh Ngài, nơi Jê-ru-sa-lem thành đô của Ngài. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Từ trong đám mây sáng chói, có tiếng Chúa Cha tuyên phán rằng: 
"Đây là Con Ta yêu dấu các ngươi hãy nghe lời Người".
***** Thánh Vịnh 115 (Chúa Nhật 2 Mùa Chay B))