Latest in Tech

THÁNH VỊNH 88 (CN13TNA) – Lm. Thái Nguyên

ĐK:  Lạy Chúa con sẽ ca ngợi, con sẽ ca ngợi tình thương Chúa tới muôn đời.
1. Tình thương Chúa Trời ngàn đời con sẽ hát ca. Qua muôn thế hệ miệng con loan truyền đức trung tín Người. Vì Người đã phán: Tình thương Ta vững bền muôn đời. Trên cõi mây trời Ta thiết lập lòng trung tín.
2. Vinh phúc dân tộc mà được hân hoan bước đi. Đi trong ánh quang ngời sáng huy hoàng trước tôn nhan Người. Họ luôn vui sướng lòng hoan ca chính vì Danh Người. Luôn những tự hào vì Chúa thật là công minh.
3. Vì Chúa chính là quyền năng vinh quang của con. Qua ân phúc Người quyền uy con được khắp nơi suy phục. Bởi vì chính Chúa chở che con, con còn lo gì. Và Vua chúng con được giữ gìn thuộc về Chúa.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia! AlleluiaChúa phán: "Thầy là đường là sự thật và là sự sống, không ai đến được với Cha mà lại không qua Thầy". Alleluia! Alleluia!
***** Thánh Vịnh 88 (CN13TNA)