Latest in Tech

THÁNH VỊNH 68 (CN12TNA) – Lm. Thái Nguyên

ĐK: Lạy Chúa! Xin nhậm lời con khẩn cầu vì lòng từ bi nhân hậu, xin mau cứu thoát cuộc đời bể dâu.
1. Vì Chúa con chịu nhục thân, bị anh em đoạn nghĩa chia tình, bị thân nhân khinh ghét riêng mình. Sự nhiệt tâm Nhà Chúa, khiến con mỏi mòn thổn thức. Điều làm tủi nhục Ngài lại đổ lên trên mình con.
2. Này con dâng lời nguyện xin: tình yêu thương Ngài hãy biểu lộ, nguyện thương con theo đức nhân hậu. Nhậm lời con Ngài ơi, chiếu theo đức cả từ bi. Vì lòng tín trung Ngài, nguyện xót thương thân phận con.
3. Vì Chúa nghe người cùng đinh, và không chê bỏ kẻ thân tình hằng kêu xin tìm kiếm nhan Ngài. Người hiền hãy mừng vui, hãy hoan hỉ và hồi sinh. Ngợi mừng Chúa cao vời, trời đất bao la biển khơi.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia! AlleluiaChúa phán rằng: "Lời Cha là chân lý, lời ban niềm vui sống, xin Ngài thánh hóa chúng trong sự thật". Alleluia! Alleluia!
***** Thánh Vịnh 68 (CN12TNA)