Latest in Tech

THÁNH VỊNH 23 (02.02) – Thái Nguyên

ĐK: Nhưng Vua hiển vinh Ngài là ai? Nhưng Vua hiển vinh Ngài là ai?
1. Các cửa ơi, hãy ngẩng đầu lên, vươn mình lên, hỡi cửa ngàn thu, để Vua hiển vinh chính Ngài ngự qua.
2. Chính là Chúa, Đấng đã làm nên bao kỳ công, trên khắp mọi nơi, là Đức Chúa thật dũng lực hùng anh. 
3. Chính là Vua trên hết mọi vua cõi trần ai, trên hết mọi dân, là Vua muôn loài thống trị trời đất. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaÁnh sáng đã chiếu dọi muôn dân, và vinh quang cho Is-ra-el dân của Thiên Chúa. Alleluia, Alleluia.
***** Thánh Vịnh 23 (Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thánh, 02.02))