Menu


THÁNH VỊNH 137 (CN21TNA) – Thái Nguyên

1. Con xin hết lòng cảm tạ Chúa, vì Ngài đã nghe tiếng con kêu. 
Đàn ca kính Chúa giữa chư vị thiên thần, hướng về Đền Thánh con phủ phục kính thờ.
ĐK: Muôn ngàn đời Chúa vẫn í trọn tình thương, xin đừng bỏ dở dang công trình tay Chúa làm.
2. Con sẽ ca tụng hiển danh Chúa, một lòng thành tín mãi yêu thương. 
Ngày con kêu khấn Chúa thương tình đáp lời, hỗ trợ hồn con Chúa tăng cường sức mạnh.
3. Cao quang Chúa nhìn kẻ hèn yếu, còn bọn tự kiêu Chúa coi khinh. 
Tình thương của Chúa đến muôn đời vững bền, xin đừng bỏ rơi những công việc Chúa làm.
 ⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaChúa phán: "Thầy là đường là sự thật và là sự sống, 
không ai đến được với Cha mà lại không qua Thầy". Alleluia, Alleluia.
***** Thánh Vịnh 137 (CN21TNA)