Latest in Tech

THÁNH VỊNH 125 (25.7) - Thái Nguyên

1. Khi Chúa đem những người Si-on bị bắt trở về, chúng tôi như người đang mơ, bấy giờ miệng chúng tôi vui cười, lưỡi chúng tôi thốt lên bao lời hân hoan. 
ĐK: Chúa đã đối xử nhân từ với chúng con, nên chúng con mừng vui bao hân hoan. 
2. Và bấy giờ thiên hạ nhỏ to nói với nhau rằng: Chúa thương đối xử khoan dung. Chúa đã xử rất ư nhân từ, nên chúng tôi xiết bao vui mừng hân hoan. 
3. Lạy Chúa thương biến đổi phận con như suối phương Nam. Ai gieo trong lệ đau thương, sẽ được gặt hái trong vui mừng, những khúc ca biến tan trong niềm hân hoan.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaChúa phán: "Ta đã chọn các con giữa thế gian hầu để các con đi và mang lại hoa trái, để hoa trái các con tồn tại". Alleluia, Alleluia.