Latest in Tech

THÁNH VỊNH 96 (27.12) – Lm. Thái Nguyên

ĐK: Chúa hiển trị Ngài là Đấng Tối Cao trên toàn cõi đất trên mọi Vua Chúa.
1. Chúa hiển trị địa cầu nào hãy mừng vui. Hải đảo muôn ngàn hãy reo vang khúc ca. Trời xanh loan truyền sự công minh của Chúa. Và muôn dân tộc được thấy vinh quang Người.
2. Ánh sáng soi bừng lên cho kẻ lòng ngay. Hoan hỉ muôn vàn dành cho ai chính tâm. Nào hãy vui mừng và reo vang trong Chúa. Nào hãy ca tụng này Thánh Danh của Người.
3. Núi với đồi sụp tan trước thánh nhan Chúa là Đấng cao vời vượt trên khắp thế nhân. Nào hãy vui mừng người công chính của Chúa. Vì Chúa nhân từ là phúc ân muôn đời.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia! AlleluiaChúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa. Ca đoàn vinh quang các tông đồ chúc khen Danh Ngài. Alleluia! Alleluia!
***** Thánh Vịnh 96 (Thánh Gioan Tông đồ, 27.12)