Latest in Tech

THÁNH VỊNH 64 (CN15TNA) – Lm. Thái Nguyên

ĐK: Hạt giống rơi rơi vào đất tốt, và cây xanh sinh hoa kết trái.
Hoa thơm trái ngọt biết bao. Ah ah ah ah ah.
1. Chúa thăm đất cho mưa gội nhuần, cho ngập tràn phú túc giàu sang. 
Chúa cho nước mênh mông tràn bờ, đợi đến giờ cây lúa trổ bông.
2. Đất đai Chúa lo thu dọn sạch, cho đường cày ứ nước bậm sâu. 
Chúa san những mô cao làm bằng, hạt nẩy mầm tăng sức bội thu.
3. Phúc ân Chúa quanh năm tràn đầy, hoa mầu này ngập lối người đi. 
Nước tràn tới những hoang địa buồn, và núi đồi sức sống bừng lên.
4. Lúa tươi tốt rung rinh dạt dào, chiên cừu đầy phủ trắng đồng xanh. 
Khắp nơi tiếng hoan ca tràn trề, lời hát hò đượm thắm tình quê.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia! AlleluiaChúa phán rằng: "Lời Cha là chân lý, lời ban niềm vui sống, 
xin Ngài thánh hóa chúng trong sự thật". Alleluia! Alleluia!
***** Thánh Vịnh 64 (CN15TNA)