Menu

THÁNH VỊNH 85 (CN16TNA) – Lm. Thái Nguyên

ĐK: Lạy Chúa! Đấng nhân hậu và hay xót thương, đây lòng con cất tiếng khẩn cầu. 
Xin tình yêu của Chúa thẳm sâu, cho đẹp mầu ơn phúc bền lâu.
1. Lạy Chúa! Tình Chúa như sông sâu biển rộng, lòng Chúa luôn bao dung khoan hồng. 
Giàu tình thương cho những kẻ đợi trông, ngàn hồng ân cho những kẻ cầu mong.
2. Lạy Chúa! Này các dân Chúa đã tác thành, họ đến chung nhau lời ca ngợi. 
Thờ lạy Chúa ôi Chúa Đấng quyền năng, kỳ diệu thay tay Chúa đã làm nên.
3. Lạy Chúa! Ngài rất khoan dung và nhân hậu, hằng lắng nghe tiếng người kêu cầu. 
Ngài chở che qua bao cảnh bể dâu, Ngài đỡ nâng qua những nỗi khổ sầu.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia! AlleluiaLạy Chúa! Lời của Chúa là thần trí và là sự sống, Chúa có lời ban sự sống ngàn thu. Alleluia! Alleluia!
***** Thánh Vịnh 85 (CN16TNA)