Latest in Tech

THÁNH VỊNH 12 (08.9) – Thái Nguyên

1. Xin chớ để quân thù hân hoan vì tôi quỵ ngã, bởi tôi đã tin cậy Ngài Đấng hằng xót thương muôn vàn. Chúa hằng luôn che chở vẫn luôn giữ gìn đời tôi. 
ĐK: Tôi hớn hở mừng vui trong Chúa Đấng cứu độ tôi. 
2. Trong Chúa cả nhân từ tôi vui vì bao ân phúc. Giữa bao khó khăn nhọc nhằn tôi hằng tín thác nơi Ngài. Tôi mừng vui ca hát trước ơn cứu độ Ngài ban. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaLạy Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, Mẹ có phúc và rất đáng mọi lời tụng ca. Vì Mẹ đã sinh ra mặt trời công chính là Đức Ki-tô Chúa chúng tôi. Alleluia, Alleluia.