Menu


THÁNH VỊNH 33 (27.8) – Thái Nguyên

1. Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi luôn ngợi khen Ngài. 
Trong Chúa hồn tôi hãnh diện, bạn nghèo hãy nghe và hãy mừng vui. 
ĐK: Các bạn nếm thử và xem cho biết Chúa thiện hảo thay, phúc ai tìm nương tựa Ngài. 
2. Bạn hãy cùng tôi ca ngợi Chúa, cùng nhau tán tạ Danh Ngài. 
Tôi khấn cầu Chúa chí từ, Chúa đã thương nghe che chở đời tôi. 
3. Hãy hướng về Chúa vui mừng lên, bạn không hổ ngươi bẽ mặt. 
Chúa cứu người trong khổ sầu thoát mọi lo âu khỏi cảnh bể dâu.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Chúa phán rằng: "Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng nề, 
Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi". Alleluia, Alleluia.