Menu

THÁNH VỊNH 33 (CN30TNC) – Thái Nguyên

1. Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng lưỡi tôi luôn ngợi khen Ngài. 
Ở trong Chúa linh hồn tôi hãnh diện người ơi! Bạn nghèo hãy nghe và cùng mừng vui. 
ĐK: Kìa người đau khổ cầu cứu Chúa đã nghe. Ngài cứu thoát họ khỏi những người gian ác. 
Kìa người khốn khó cầu Chúa thương giữ gìn. Ngài đã ra tay phúc ân ban an bình. 
2. Thiên Chúa thẳng tay chống bọn ác và xoá tan chúng trên cõi đời. 
Người hiền đức kêu cầu và Chúa đã nghe thấu. Chúa đã cứu thoát khỏi mọi sầu lo. 
3. Thiên Chúa kề bên ai đoạn trường và cứu chữa tâm hồn đau buồn. 
Ngài cứu chữa tâm hồn ai nương tựa nơi Chúa, một lòng cậy trông vào lòng nhân Chúa. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Chúa phán: "Thầy là đường là sự thật và là sự sống; 
không ai đến được với Cha mà lại không qua Thầy." Alleluia, Alleluia.