Latest in Tech

THÁNH VỊNH 102 (CN7PSB) – Thái Nguyên

1. Linh hồn tôi ơi hãy ngợi khen Thiên Chúa, toàn thân tôi hãy chúc tụng Danh Ngài. Linh hồn tôi ơi hãy ngợi khen Thiên Chúa, đừng lãng quên bao ơn lành Ngài ban. 
ĐK: Chúa đã thiết lập ngai báu của Ngài đến muôn đời, thật rạng ngời trên cõi cao xanh. 
2. Như là người cha luôn hằng thương con cái, Ngài yêu thương những ai sợ kính Ngài. Ví tựa trời đông xa trời tây bao nhiêu. Ngài ném xa bao tội tình của ta. 
3. Chúa lập ngai báu trên trời xanh cao vút, quyền năng Chúa phủ khắp mặt đất này. Chúc tụng Thiên Chúa hỡi ngàn muôn thiên sứ, và các thiên binh thi hành lời Chúa. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaChúa phán: "Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi, Thầy sẽ đến với các con và lòng các con sẽ vui mừng. Alleluia, Alleluia.
***** Thánh Vịnh 102 (Chúa Nhật 7 Phục Sinh B)