Latest in Tech

THÁNH VỊNH 39 (25.3) – Thái Nguyên

ĐK: Lạy Chúa! Này con xin đến, để thực thi ý Chúa nhiệm mầu, để truyền rao chân lý muôn đời. 
1. Hy sinh và lễ vật dâng thì Chúa chẳng ưng. Chúa không đòi lễ toàn thiêu hay là của lễ đền bồi. Lúc bấy giờ con xin thưa: "Này con xin đến Chúa ơi". 
2. Tôi luôn sung sướng thực thi đẹp ý Chúa luôn, đã ghi vào trong lòng tôi thánh chỉ của Chúa muôn đời. Tôi loan truyền công minh Chúa, lạy Chúa Chúa đã biết rồi. 
3. Tôi không che lấp lòng tôi về đức công minh. Kể ra lòng trung thành Chúa phù trợ nâng đỡ cuộc đời. Tôi đây mừng vui hân hoan thực thi ý Chúa vẹn toàn.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia! AlleluiaNgôi Lời đã làm người và đang ngự giữa chúng ta. Chúng ta đã nhìn thấy vinh quang của Người hiển trị. Alleluia! Alleluia!
***** Thánh Vịnh 39 (Lễ Truyền Tin, 25.3)