Latest in Tech

ISAIA 12 (Thánh Tâm B) – Thái Nguyên

1. Đây Thiên Chúa Đấng cứu độ của tôi, tôi tin tưởng không sợ gì. Vì Chúa chính sức mạnh đời tôi, niềm vui ơn cứu độ đời tôi. 
ĐK: Các bạn hãy hân hoan, vui mừng múc nước đầy tận nguồn ơn cứu độ. 
2. Hân hoan tới múc nước tận nguồn ân, dâng câu cảm tạ ơn Ngài. Nào ta hãy khấn cầu cùng Chúa, đẹp thay ôi gia nghiệp của Chúa. 
3. Tôn vinh Chúa với biết bao kỳ công, cao rao khắp trên gian trần. Đẹp thay ôi tay Ngài làm nên, ngàn dân hãy ca tụng Thiên Chúa. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaHãy mang lấy ách của Ta, và học với Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. Alleluia, Alleluia.
***** Is 12 (Lễ Thánh Tâm B)