Latest in Tech

THÁNH VỊNH 115 (MMTCB) – Thái Nguyên

1. Này đây con lấy gì dâng Chúa, mà đền đáp những ơn lành cao cả trong đời. Con sẽ nhận chén nhận chén cứu độ, và con sẽ khẩn cầu, khẩn cầu danh Chúa. 
ĐK: Con sẽ nhận chén cứu độ và con khấn cầu Danh Chúa từ nhân. 
2. Vì đây trước Chúa thật cao quý, thật cao quý những ai mà đã chết cho Ngài. Con là đầy tớ, đầy tớ của Ngài, Ngài đã bẻ xích xiềng, cứu độ cho con. 
3. Thành tâm dâng Chúa lời ngợi ca, như của lễ với lòng thành kêu khấn Danh Ngài. Con thề nguyện luôn, nguyện luôn giữ trọn lời khấn ước cùng Ngài trước mặt muôn dân. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaChúa phán: "Ta là bánh hằng sống. Ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời. Alleluia, Alleluia.
***** Thánh Vịnh 115 (Lễ Mình Máu Thánh Chúa B)