Latest in Tech

THÁNH VỊNH 32 (CBNB) – Thái Nguyên

1. Vì Lời Chúa đó là Lời luôn chân chính. Ca tụng Ngài là việc của kẻ lòng ngay. Ngợi khen Chúa với cung đàn luôn réo rắt. Hãy ca mừng Ngài trong ngàn vạn tiếng cầm ca. 
ĐK: Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm dân riêng. Phúc thay dân tộc Chúa đã chọn làm cơ nghiệp. 
2. Lời của Chúa khiến khung trời xanh đã có. Hơi thở Ngài tạo thành tinh tú biển khơi. Ngài thu nước chứa trong đại dương mênh mông. Sóng xô chập chùng mịt mùng tay Chúa làm nên. 
3. Này hồn con vẫn luôn chờ mong nơi Chúa. Bởi Chúa hằng phù trợ che chở đời con. Hồng ân Chúa cúi xin Ngài thương ban xuống, xuống trên những người vẫn hằng kiên vững cậy tin. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaSáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần; Sáng danh Thiên Chúa Đấng hằng có từ ngàn xưa đến muôn ngàn đời.  Alleluia, Alleluia.
***** Thánh Vịnh 32 (Lễ Chúa Ba Ngôi B)