Latest in Tech

THÁNH VỊNH 4 (CN3PSB) – Thái Nguyên

1. Khi con kêu cầu cùng Chúa, thì lạy Chúa công minh của con, Ngài đã cứu con trong khốn cùng, Ngài đã xót thương nhận lời con. 
ĐK: Lạy Chúa! Xin ánh sáng Thiên Nhan của Ngài, hằng dọi chiếu trên khắp nhân trần. 
2. Con luôn biết rằng tình Chúa, Ngài biệt đãi những ai thành tâm, Ngài sẽ lắng nghe con kêu cầu, và đã cứu con khỏi vực sâu. 
3. Ai đâu ban tặng hạnh phúc, vì lạy Chúa chỉ Ngài mà thôi. Xin chiếu sáng Thiên Nhan của Ngài, tỏa lan đến khắp trên trần gian. 
4. Cho con một đời bình an, vừa nằm xuống con đã ngủ ngon. Vì lạy Chúa duy chỉ có Ngài, cho con những yên hàn mà thôi. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia! AlleluiaLạy Chúa Giê-su, xin giải thích cho chúng con những lời Thánh Kinh. Xin cho tâm hồn chúng con được sốt sắng khi nghe lời Chúa ban. Alleluia! Alleluia!
***** Thánh Vịnh 4 (Chúa Nhật 3 Phục Sinh B)