Latest in Tech

THÁNH VỊNH 102 (TTCA) – Lm. Thái Nguyên

ĐK: Ân tình Chúa vạn đại thiên thu vẫn lan tràn cho đến ngàn nơi. 
Ân tình Chúa chẳng bao giờ vơi, vẫn rạng ngời cho ai kính sợ Người.
1. Linh hồn tôi ơi hãy ngợi khen Thiên Chúa. Toàn thân tôi hãy chúc tụng Danh Người. 
Linh hồn tôi ơi hãy ngợi khen Thiên Chúa. Đừng lãng quên bao ơn lành Người ban.
2. Chúa đã tha thứ cho mọi điều sai lỗi. Người cho ngươi khỏi hết mọi tật nguyền. 
Chúa chuộc mạng ngươi ra từ nơi vong thân. Rộng nghĩa ân Chúa rất mực từ nhân.
3. Chúa chẳng chấp nhất và cũng không chê ghét. Người thương yêu với những kẻ yếu hèn. 
Chúa chẳng trả oán bao điều ngươi sai lỗi. Chẳng xử phân theo như tội của ngươi.
4. Như từ trời Đông xa trời Tây rộng lớn. Người tung xa bao lỗi tội ngươi phạm. 
Như người cha luôn sãn sàng thương con cái. Lòng Chúa thương những ai sợ kính Chúa.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia! AlleluiaChúa phán: "Hỡi ai khó nhọc và gánh nặng nề hãy đến cùng Ta. 
Này đây Ta sẽ bổ sức cho các ngươi". Alleluia! Alleluia!
***** Thánh Vịnh 102 (Lễ Thánh Tâm A)