Menu

THÁNH VỊNH 99 (CN11TNA) – Thái Nguyên

1. Hỡi toàn thể địa cầu hãy tung hô Chúa, phụng thờ Chúa với niềm hân hoan, 
cất tiếng reo mừng vào trước Thánh Nhan. 
ĐK: Ta là dân tộc, là đoàn chiên tay Chúa dẫn dắt. 
2. Hãy thành khẩn tin nhận Ngài là Thiên Chúa, tạo thành ta, 
ta thuộc về Chúa, chính là dân tộc đoàn chiên của Ngài. 
3. Bởi vì ở nơi Ngài đầy lòng nhân ái, ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. 
Mãi tới muôn đời Ngài vẫn sáng ngời..  
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Lạy Chúa, Lời của Chúa là thần trí và là sự sống; 
Chúa có Lời ban sự sống ngàn thu. Alleluia, Alleluia.