Latest in Tech

THÁNH VỊNH 18 (CN26TNB) – Thái Nguyên

1. Luật pháp của Chúa thiện hảo thay! Bổi bổ tâm linh nguồn sức thiêng. 
Giáo huấn của Ngài là cố định, cho người khôn ngoan. 
ĐK: Giới răn Chúa chính trực đem lại bình an cho bao tâm hồn là nguồn vui sống cho muôn người. 
2. Lòng tôn sợ Chúa thuần khiết thay! Còn hoài muôn năm sẽ chẳng phai. 
Phán quyết của Ngài là chân thật, rất mực công minh. 
3. Dù tôi tớ Chúa đã để tâm, luật điều chuyên chăm từng tháng năm, 
nhưng bao lỗi lầm nào tránh được, xin Ngài thương tha. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Chúa phán: "Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết ở nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con được biết". Alleluia, Alleluia.