Menu


THÁNH VỊNH 18 (CN3MCB) – Thái Nguyên

ĐK: Lạy Chúa, Chúa có Lời, có Lời ban sự sống muôn đời. 
1. Mệnh lệnh Chúa thiện toàn bồi dưỡng tâm can. Thánh ý Ngài vững bền cho đời con lớn lên. 
2. Lề luật Chúa chân thực lòng trí con vui. Chúa có Lời cao vời cho đời con sáng ngời. 
3. Lòng thành kính yêu Ngài bền vững không phai. Chúa mãi là hy vọng cho đời con ước mong. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Người ta sống không nguyên chỉ bằng cơm bánh. Nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.
***** Thánh Vịnh 18 (Chúa Nhật 3 Mùa Chay B))