Latest in Tech

THÁNH VỊNH 144 (18.10) - Thái Nguyên

1. Mọi công cuộc của Chúa hãy ngợi khen Ngài. Các thánh nhân hãy chúc tụng Ngài. Thiên hạ hãy nói lên vinh quang nước Ngài và hãy đề cao quyền năng Ngài. 
ĐK: Lạy Chúa, các bạn hữu Chúa nhận biết vinh quang nước Ngài, nhận biết quyền năng Ngài tác tạo. 
2. Con cái loài người hãy biết quyền năng Ngài, vinh quang Ngài cao cả rạng ngời. Nước Ngài bền vững luôn qua muôn thế hệ, Ngài thống trị đến muôn muôn đời. 
3. Ngài yêu mọi kỳ công đã được tác thành, công minh là đường lối của Ngài. Chúa gẫn gũi những ai luôn kêu khấn Ngài, người biết thành tâm cầu khấn Ngài.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Chúa phán: "Ta đã chọn các con giữa thế gian hầu để các con đi và mang lại hoa trái, để hoa trái các con tồn tại". Alleluia, Alleluia.
***** Thánh Vịnh 144 (Lễ Thánh Luca, Tác giả sách Tin Mừng, ngày 18/10)