Latest in Tech

THÁNH VỊNH 145 (CN32TNB) – Thái Nguyên

1. Ngài minh xét những ai hàm ức, kẻ tù tội ra tay cứu mạng. 
Ngài thương những ai chính trực, ban lương thực cho kẻ khó nghèo. 
ĐK: Linh hồn tôi ơi hãy ngợi khen Chúa, đừng lãng quên ân huệ của Ngài. 
Linh hồn tôi ơi chúc tụng danh Chúa, vì biết bao ơn lành Chúa ban. 
2. Ngài mở mắt những ai mù tối, cứu người bị khom lưng khuất phục. 
Ngài quí mến ai nghĩa nhân, thương đỡ đần cô nhi quả phụ. 
3. Mọi đường lối ác nhân Ngài phá, Chúa giữ gìn chở che khách trọ. 
Ngài sẽ cai trị dân Ngài, mãi muôn đời là vua của họ. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaCác con hãy tỉnh thức và sẵn sàng luôn, vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đếnAlleluia, Alleluia.
***** Thánh Vịnh 145 (Chúa Nhật 32 Thường Niên B)