Latest in Tech

THÁNH VỊNH 96 (CN7PSC) – Thái Nguyên

1. Chúa hiển trị địa cầu nào hãy mừng vui. Hải đảo muôn ngàn hãy reo vang khúc ca. Trời xanh loan truyền sự công minh của Chúa. Và muôn dân tộc được thấy vinh quang Người. 
ĐK: Chúa hiển trị Ngài là Đấng Tối Cao trên toàn cõi đất trên mọi Vua Chúa. 
2. Ánh sáng soi bừng lên cho kẻ lòng ngay. Hoan hỉ muôn vàn dành cho ai chính tâm. Nào hãy vui mừng và reo vang trong Chúa. Nào hãy ca tụng này Thánh Danh của Người. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia! AlleluiaChúa phán: "Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi. Thầy sẽ đến với các con và lòng các con sẽ vui mừng. Alleluia! Alleluia!
***** Thánh Vịnh 96 (Chúa Nhật 7 Phục Sinh C)