Menu

THÁNH VỊNH 30 (26.12) – Thái Nguyên

1. Lạy Chúa, con tìm đến nương nhờ Ngài, xin đừng để con hổ ngươi. 
Vì đức công minh Ngài, Ngài ơi cứu chữa con thơ, thương người tôi tớ. 
ĐK: Lạy Chúa con xin phó thác mạng sống trong tay Ngài, Chúa ơi. 
2. Lạy Chúa, xin giải thoát con Ngài ơi, trở thành núi đá vững chắc. 
Che chở con đêm ngày, vì uy danh Ngài cao vời, dắt dìu đời con. 
3. Lạy Chúa, xin toả Thánh Nhan dịu hiền, dủ tình mà thương cứu sống. 
Vì đức khoan dung Ngài, đời con sẽ thêm can trường, mở rộng tình thương. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaChúc tụng Đức Vua, Đấng nhân danh Chúa mà đến. 
Bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. Alleluia, Alleluia.
***** Thánh Vịnh 30 (Thánh Stêphanô, Ngày 26 tháng 12)