Menu

THÁNH VỊNH 39 (CN20TNC) – Thái Nguyên

1. Con đã trông cậy ở Chúa, Ngài đã nghiêng mình về bên con, đây Ngài đã nghe con khẩn cầu.
Ngài đặt trong miệng con một bài ca mới, một bài ca mừng Thiên Chúa ta. 
ĐK: Lạy Chúa xin thương đoái nhìn đến con, chăm nom ân cần tháng ngày, tình yêu Chúa tuyệt vời thay. 
2. Ngài cứu con khỏi mộ sâu, đã kéo con khỏi nơi bợn nhơ, tay Ngài chở che con yên hàn. 
Ngài đặt chân của con trên nền đá cứng, và làm cho đời con vững vàng. 
3. Phần con đau khổ lầm than, đời vẫn luôn đầy bao gian nan, bao thử thách lo toan muôn vàn. 
Nguyện bình an của Chúa trên đời con mãi, Ngài phù giúp và thương đỡ nâng. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaChúa phán: "Ta là sự sáng thế gian, 
ai theo Ta sẽ được ánh sáng ban sự sống". Alleluia, Alleluia.
***** Thánh Vịnh 39 (Chúa Nhật 20 Thường Niên C)