Menu


THÁNH VỊNH 26 (CN7PSA) – Thái Nguyên

ĐK: Tôi tin rằng: tôi sẽ thấy bao ơn lành của Chúa ban trong cõi nhân sinh này.
1. Chúa là triều thiên ánh sáng và là Đấng cứu độ tôi, tôi còn sợ ai trong đời. 
Chúa là Đấng hộ phù tôi, chở che tôi như thành lũy, đời tôi đâu có sợ gì.
2. Có một điều tôi xin Chúa, một điều tôi kiếm tìm luôn, đó là được trong nhà Ngài. 
Mến yêu Chúa trót đời tôi, hầu hưởng sự êm đềm Chúa, và chiêm ngưỡng Thánh Nhan Ngài.
3. Với niềm thành tin kêu khấn, nguyện Ngài thương xót đời tôi, nhận lời cầu xin thiết tha, 
gói trọn tất cả tình yêu, và lòng tôi luôn tự nhủ: hãy luôn tìm kiếm nhan Ngài.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaChúa phán: "Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi; 
Thầy sẽ đến với các con và lòng các con sẽ vui mừng. Alleluia, Alleluia.
***** Thánh Vịnh 26 (Chúa nhật 7 Phục Sinh A)