Latest in Tech

THÁNH VỊNH 94 (CN4TNB) – Thái Nguyên

ĐK: Hôm nay ước gì anh em nghe tiếng Chúa. Người phán: "Các ngươi đừng cứng lòng". 
1. Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa, tung hô Người núi đá độ trì ta. Vào trước Thiên Nhan ta dâng lời cảm mến, cùng tung hô theo muôn tiếng đàn ca. 
2. Hãy tiến lên ta chung thờ lạy Chúa, hãy bái quì trước Đấng tạo thành ta. Là Đức Chúa ta, ta nay thuộc dân Chúa. Người trông coi như chăm sóc đoàn chiên. 
3. Hãy chú tâm hôm nay lời Chúa phán, chớ cứng lòng giống ở rừng Mas-sa. Tại Mê-ri-ba cha ông đã thử thách, dù xem Ta qua bao những kỳ công.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia! AlleluiaNgôi Lời đã làm người và Người đang ngự giữa chúng ta. Những ai đón nhận Người thì Người ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa.  Alleluia! Alleluia!
***** Thánh Vịnh 94 (Chúa Nhật 4 Thường Niên B)