Latest in Tech

THÁNH VỊNH 33 (CN4MCC) – Thái Nguyên

1. Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi luôn ngợi khen Người. Trong Chúa hồn tôi hãnh diện, bạn nghèo hãy nghe và hãy mừng vui. 
ĐK: Các bạn nếm thử và xem cho biết Chúa thiện hảo thay phúc ai tìm nương tựa Người. 
2. Bạn hãy cùng tôi ca ngợi Chúa, cùng nhau tán tạ Danh Người. Tôi khấn cầu Chúa chí từ, Chúa đã thương nghe che chở đời tôi. 
3. Hãy hướng về Chúa vui mừng lên, bạn không hổ ngươi bẻ mặt. Chúa cứu người trong khổ sầu, thoát mọi lo âu trong cảnh bể dâu. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Tôi muốn ra đi trở về với Cha và thưa Người rằng: Thưa Cha, con đã lỗi phạm đến Trời và đến Cha.