Menu


THÁNH VỊNH 84 (CN19TNA) – Thái Nguyên

1. Con nay lẳng lặng nghe Chúa nay phán truyền, lời cầu bình an ban tặng dân Chúa. 
Cứu ai hằng kính sợ tôn danh Chúa dọi chiếu ánh quang vinh Ngài. 
ĐK: Lạy Chúa xin cho chúng con, được nhìn thấy tình thương của Ngài. 
Nguyện Ngài thương ban cho chúng con ơn cứu độ của Chúa muôn đời. 
2. Tín nghĩa và ân phúc đến nay tao ngộ, hoà bình công lý nay đã giao duyên. 
Đất nay đã nẩy mầm sự công chính, thành tín giáng lâm bởi trời. 
3. Đây chính Ngài ban phúc quá ư dư đầy, và đồng ruộng đã nở rộ hoa trái. 
Tín trung rầy đã là tiền phong Chúa, mở lối bước chân của Ngài. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaNgôi Lời đã làm người và Ngài đang ngự giữa chúng ta. 
Những ai đón nhận Ngài thì Ngài ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa. Alleluia, Alleluia.
***** Thánh Vịnh 84 (Chúa Nhật 19 Thường NiênA)