Latest in Tech

THÁNH VỊNH 114 (CN24TNB) – Thái Nguyên

1. Tôi yêu mến Chúa vì Chúa đã nghe tiếng tôi khấn cầu, vì Chúa đã lắng tai trong ngày tôi kêu. 
ĐK: Tôi sẽ bước đi trước Thiên Nhan Chúa Trời, tiến bước trong vùng đất giữa lòng cõi nhân sinh 
2. Nơi đây sự chết chụp xuống mình tôi khiến tôi khổ sầu, nguyện Chúa Ngài hãy mau cứu đời tôi lên. 
3. Ngài đầy nhân ái và rất từ bi xót thương phận hèn, gìn giữ kẻ tín trung cứu người lao lung. 
4. Tôi sẽ tiến bước ở trước Thần Nhan đất của nhân trần, vì Chúa đã cứu tôi khỏi đời hư vong. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Chúa phán: "Thầy là đường là sự thật và là sự sống; không ai đến được với Cha mà lại không qua Thầy." Alleluia, Alleluia.