Latest in Tech

THÁNH VỊNH 99 (CN4PSC) – Thái Nguyên

1. Hỡi toàn thể địa cầu hãy tung hô Chúa, phụng thờ Chúa với niềm hân hoan, cất tiếng reo mừng vào trước Thánh Nhan. 
ĐK: Ta là dân tộc, là đoàn chiên tay Chúa dẫn dắt. 
2. Hãy thành khẩn tin nhận Người là Thiên Chúa, tạo thành ta, ta thuộc về Chúa, chính là dân tộc đoàn chiên của Người. 
3. Bởi vì ở nơi Người đầy lòng nhân ái, ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Mãi tới muôn đời Người vẫn sáng ngời. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia! AlleluiaChúa phán rằng: "Ta là mục tử tốt lành, Ta biết các chiên Ta, và này đây các chiên Ta biết Ta". Alleluia! Alleluia!
***** Thánh Vịnh 99 (Chúa Nhật 4 Phục Sinh C)