Latest in Tech

THÁNH VỊNH 106 (CN12TNB) – Thái Nguyên

1. Những người vượt biển ra khơi, làm nghề thương mãi trên nơi nước nguồn. Họ nhìn thấy những kỳ công, bao điều huyền diệu tay không Chúa làm nên. 
ĐK: Hãy cảm tạ Chúa, ôi lòng từ bi Chúa còn muôn thu. Hãy cảm tạ Chúa, ôi lòng từ bi Chúa muôn muôn đời. 
2. Tiếng Ngài đã khiến phong ba, tràn trề sóng cả cao dâng ngút ngàn, vực dậy lên đến trời xanh, xô vào biển rộng trong cơn giông cuồng phong. 
3. Khẩn cầu cùng Chúa chở che, và Ngài uy dũng ra tay cứu họ. Ngài làm tất cả đổi thay, sóng yên biển lặng tất cả đã bình an. 
4. Vui mừng vì sóng ru êm, và này Chúa đã đưa vô bến bờ. Họ tạ ơn Chúa dường bao. Ôi tình của Ngài bao la thương người ta. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaNgôi Lời đã làm người và Người đang ngự giữa chúng ta. Những ai đón nhận Người thì Người ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa. Alleluia, Alleluia.
***** Thánh Vịnh 106 (Chúa Nhật 12 Thường Niên B)